Det er Fedt at være Frivillig(Læs mere)    VELKOMMEN TIL SÆRSLEV GF        Gymnastik - Judo - Folkedans - Badminton - Krolf - Hockey 

                                                                                                       

Generalforsamling

Særslev GF

d. 10. oktober 2023 kl. 19.00
 Afholdes hos FDF Særslev, Hemmerslev 22, Særslev

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2.  Aktivitetsformandens beretning
 3. Beretning ved udvalgene
 • Badminton
 • Folkedans
 • Gymnastik
 • Judo
 • Krolf
 1. Økonomiformandens beretning
 2. Beretningerne stilles til godkendelse
 3. Forslag til ændringer i vedtægter *se nedenfor! 
 4. Valg af   1 bestyrelsesmedlem

På valg er:               Denise Birch –                     Modtager ikke genvalg

Gymnastik: Maria Nellemann Petersen -          vælges for 2 år
 Valg af 1 suppleant for 1 år

 1. Valg af revisor. På valg er Anne Mette Slettemose  
 2. Forslag til foreningens virke det kommende år 
 3.  Indkomne forslag
 4.  Eventuelt

 

*Forslag til ændring i vedtægterne
I § 3 rettes til flg.: 
Folkedanserafdelingen er tilsluttet Dans Danmark i Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
 
Begrundelse: Folkedans Danmarks medlemmer er overført til det nye danseforbund Dans Danmark under DIF.

 

Tilføjelse under §6 stk. 2: Bestyrelsen kan supplere sig selv, hvis der på generalforsamlingen ikke opstilles de fornødne kandidater.

Begrundelse: Vi har hver gang, når vi manglede kandidater, skullet huske at bede generalforsamlingen om lov til at supplere bestyrelsen, hvis der manglede kandidater. Med denne tilføjelse er dette ikke mere nødvendigt.

__________

Program for 2023-2024 er klar

 
 


   

                             


 
Vejledninger:
 
Nye medlemmer    OPRET Profil  
 
 
 
                             
                  
                          
 
 


Vi gør opmærksom på, at der ikke længere gives, hverken flerhold eller familierabat.
Dog er der mulighed for at modtage Fritidspas ved Nordfyns Kommune.
Se venligst mere på Nordfyns Kommunes hjemmeside.

Nordfyns kommune Fritidspas