Nordfyns Kommune yder årligt medlemstilskud til børn og unge under 25 år.
 
Desuden modtager foreningen tilskud til instruktørkurser og lokaleudgifter.
 
Yderligere informationer findes på Nordfyns Kommunes hjemmeside:   http://www.nordfynskommune.dk/
 
https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Fritid/Foreningsportalen-herunder-aftenskoler/Foreninger-og-aftenskoler/Foreninger/Frivillige-Folkeoplysende-Foreninger