De omkostninger man som instruktør måtte have, bliver dækket af foreningen,
med et på forhånd aftalt beløb. Omkostningsgodtgørelse er skattefri, i forhold
til Skats fastsatte beløb.
 
Særslev Gymnastikforenings retningslinier for omkostninger: